Filtry pro kávovary

Pro dobrou kávu potřebujete změkčenou vodu, protože se do ní lépe extrahuje aroma. Voda upravená pomocí filtrů BRITA má stejnoměrné a stálé vlastnosti. V kávovaru se netvoří úsady vodního kamene a jeho provoz je bez odstávek.

tip Filtry se mění způsobem kus za kus. Výměna probíhá bez odstávky, t.j. bez nutnosti zavírat přívod vody.

V nabídce jsou filtry:

Kávovary s napojením na přívod vody

Filtry Purity C Quell ST ve velikostech C50 až C1100 jsou vhodné pro kávovary s napojením na vodovod. Systém Purity C je navržen tak, aby bylo možné snadno měnit kapacitu připojeného filtru. Toho s výhodou využijete, pokud otevíráte novou restauraci či kavárnu a ještě nedokážete odhadnout spotřebu vody.

Filtry se změkčením pro kávovary
Obrázek 1. Filtry jsou k dispozici v řadě velikostí - kapacit. Při změně kapacity filtru zůstává hlavice stejná a není třeba ji měnit. Pokud si nejste jisti vhodnou kapacitou filtru, zvolíte nejprve menší a následně můžete zvětšovat bez nutnosti kupovat novou hlavici.
Vnitřní uspořádání filtru Purity C ST
Obrázek 2. Schematické zobrazení vnitřku filtru (rozměry neodpovídají skutečnosti). Stupeň předfiltrace (1) zachycuje hrubé částice. Část vody teče přes změkčovač (2 - červeně tečkovaná čára) a je u ní snížena uhličitanová tvrdost. Žlutou barvou je označen obtok. Veškerá voda (změkčená + obtok) prochází aktivním uhlím (3) a jemnou tkaninou (4).

Filtry této řady se mění nejpozději po 12 měsících (z hygienických důvodů) anebo dříve z důvodu vyčerpání kapacity. Při návrhu filtru je proto cílem zvolit takovou kapacitu, která pokryje potřebu vody po dobu co možná nejbližší 12 měsícům. Tím zákazník šetří servisní náklady - nemění filtr zbytečně často.

Nastavení obtoku

Zřídka kdy je zapotřebí změkčovat skutečně veškerou vodu, která filtrem protéká. Část vody je možné vést mimo změkčovací náplň a tím šetřit její kapacitu. Tomuto mechanismu se říká obtok - v terminologii firmy Brita jde o technologii IntelliByPass. Jeho správným nastavením lze významně snížit náklady na provoz změkčovače (až o 70%).

Správné nastavení obtoku je možné na základě měření vybraných vlastností vody. Pokud vedeme mimo filtrační náplň více vody, zařízení se zanese vodním kamenem. Vedeme-li naopak více vody přes filtrační náplň, zbytečně plýtváme její změkčovací kapacitou. Z toho plyne, že existuje optimální nastavení, které ochrání připojené zařízení za optimální cenu.

tip Optimální nastavení obtoku vychází vždy z měření parametrů vody přímo v místě instalace. Potřebujete-li pomoc s nastavením filtru, využijte náš formulář.

Technické parametry

Purity C Quell ST

C50

C150

C300

C500

C1100

Kapacita pro kávovary

960 l

2408 l

4000 l

6800 l

11500 l

Max. provozní tlak

8,6 bar

Jmenovitý průtok

60 l/h

100 l/h

Tlaková ztráta při jmenovitém průtoku

max. 0,25 bar

max. 0,5 bar

Rozměry (Š / V / H) s hlavicí filtru

119 / 108 / 265 mm

117 / 104 / 417 mm

125 / 119 / 464 mm

149 / 149 / 553 mm

184 /184 / 553 mm

Hmotnost (suchý / zavodněný)

1,0 / 1,6 kg

1,8 / 2,8 kg

2,8 / 4,2 kg

4,6 / 6,9 kg

7,7 / 12,5 kg

Přípojky (vstup a výstup)

G 3/8" nebo John Guest 8 mm

Provozní poloha

vodorovná nebo svislá

Instalace

za domovním či centrálním změkčovačem je možná

note Kapacity jsou uvedeny pro uhličitanovou tvrdost 10dH a nastavení obtoku 40%. Byly testovány a vypočteny pro běžné aplikace a provozní podmínky. Na základě různých vnějších vlivů (např. kolísající kvalita surové vody nebo typ stroje) mohou nastat odchylky od udaných hodnot.

Ke koupi

Komplet filtr Brita Purity C50ST najdete v e-shopu.

Filtry pro kávovary s nádržkou

Filtry AquaGusto jsou vhodné pro kávovary s integrovaným zásobníkem vody. Jedná se o univerzální filtr se změkčením pro kávovary i jiné přístroje, které nemají přímé připojení na vodovodní řad a k provozu používají zásobník vody. Není potřeba řešit tvar filtru, který se u každého výrobce liší. AquaGusto můžete použít v jakémkoliv běžném zásobníku - bez adaptéru a bez montáže. Stačí umístit do nádržky a nechat stát.

Filtry pro kávovary s nádržkou
Obrázek 3. K dispozici jsou dvě velikosti filtrů. Vhodný typ vyberete podle velikosti nádržky kávovaru. Filtr vyjmete z obalu a volně jej vhodíte do nádržky. Kávovar je potom chráněn před úsadami vodního kamene.

Filtry se mění nejpozději po 6 měsících, kdy je dosaženo maximální doby použitelnosti. Tuto dobu snadno ohlídáte pomocí přibaleného indikátoru, který můžete nalepit např. na stěnu nádržky.

Indikátor pro výměnu filtru AquaGusto
Obrázek 4. Nalepte ukazatel na viditelné místo a stiskněte START (1). Ukazatel je aktivován jakmile se objeví červená linka (2). Červená oblast se postupem času rozšiřuje až do vypršení maximální životnosti filtru (3). Přibližně po šesti měsících je dosaženo maximální doby používání a filtr je potřeba vyměnit (4).

Technické parametry

AquaGusto

100

250

Kapacita / perioda výměny

100 l / max. 6 měsíců

250 l / max. 6 měsíců

Rozměry (šířka / hloubka)

85,1 / 25,8 mm

115,5 / 32,9 mm

Teplota vody

4 až 30°C

note Uvedené kapacity jsou vypočítány a otestovány na základě běžných provozních podmínek. Kvůli vnějším vlivům (např. různá kvalita vody, způsob použití nebo typ stroje) se výsledky mohou lišit.

Ke koupi

Filtr Brita Aquagusto 100 najdete v e-shopu.

Filtry pro espresso

Filtry Purity Finest ve velikostech C150 až C1100 jsou vhodné k zapojení před kávovary a zařízení na výrobu espressa, u nichž zlepšují kvalitu pěny a intenzitu kávy. Dále je lze osadit před výrobníky teplých nápojů v oblastech s výskytem sádrovcových úsad.

Výborných výsledků tyto filtry dosahují proto, že dochází k redukci celkové tvrdosti - nikoliv pouze uhličitanové. Tím se zamezí tvorbě uhličitanových i sádrovcových úsad v zařízení. Z vody se odstraní vápník, hořčík a ionty dalších kovů. Filtrační materiál navíc sníží míru zakalení vody, obsah organických nečistot a látek, které negativně ovlivňují chuť vody (jako např. rezidua chloru).

important Tyto filtry nejsou určeny pro konvektomaty a trouby.
Filtry Finest pro espresso
Obrázek 5. Filtry jsou k dispozici v řadě velikostí - kapacit. Při změně kapacity filtru zůstává hlavice stejná a není třeba ji měnit. Pokud si nejste jisti vhodnou kapacitou filtru, zvolíte nejprve menší a následně můžete zvětšovat bez nutnosti kupovat novou hlavici.

Filtry této řady se mění nejpozději po 12 měsících (z hygienických důvodů) anebo dříve z důvodu vyčerpání kapacity. Při návrhu filtru je proto cílem zvolit takovou kapacitu, která pokryje potřebu vody po dobu co možná nejbližší 12 měsícům. Tím zákazník šetří servisní náklady - nemění filtr zbytečně často.

Technické parametry

C150

C500

C1100

Kapacita při obtoku 0%

1100 l

3414 l

6000 l

Max. provozní tlak

8,6 bar

Teplota vstupní vody

4 až 30°C

Průtok při tlak. ztrátě 1 bar

145 l/h

140 l/h

150 l/h

Jmenovitý průtok

60 l/h

100 l/h

Tlak. ztráta při jmenovitém průtoku

0,25 bar

0,5 bar

Rozměry (Š / V / H) s hlavicí filtru

117 / 104 / 419 mm

144 / 144 / 557 mm

184 / 184 / 557 mm

Hmotnost (suchý / zavodněný)

1,8 / 2,8 kg

4,6 / 6,9 kg

7,7 / 12,5 kg

Přípojky (vstup a výstup)

G 3/8" nebo John Guest 8 mm

Provozní poloha

svislá

note Kapacity byly testovány a vypočteny pro běžné aplikace a provozní podmínky. Na základě různých vnějších vlivů (např. kolísající kvalita surové vody nebo typ stroje) mohou nastat odchylky od udaných hodnot. Filtry PURITY C Finest musí být provozovány s obtokem 0%.

Ke koupi

Komplet filtr Brita Purity Finest C150 najdete v e-shopu.