737 466 721 (všechny kontakty)

Časté dotazy ke konvicím BRITA

Vyberte typ dotazu

Proč by měla být obyčejná vodovodní voda upravena filtry BRITA?

Pitná voda je podrobně a pravidelně kontrolována vodárnami a její kvalita je sledována hygienickými úřady v rámci státní kontroly zdravotní nezávadnosti. Jde o nejpřísněji kontrolovanou potravinu a ze zdravotního hlediska není třeba pitnou vodu dále upravovat. Použití vodních filtrů BRITA je doporučeno k přípravě jídla a nápojů z důvodu chuti.

Je nutné vodu filtrovat i v oblastech s velice vysokou kvalitou běžné pitné vody?

Základním předpokladem používání domácích vodních filtrů BRITA je kvalitní pitná voda dodávaná vodárnou. Domácí vodní filtry BRITA nemohou vodu z nehygienického zdroje přeměnit na pitnou vodu. Některé přednosti produktu, jako snížení tvrdosti vody, jsou zřetelnější v oblastech s tvrdou spíše než měkkou vodou. Ale i v případě měkké vody je použití vodních filtrů BRITA přínosem, především pokud jde o snížení obsahu chloru a těžkých kovů pocházejících z rozvodů vody.

Mohou BRITA domácí vodní filtry odstranit dusičnany?

Kvůli stuktuře filtru se nedá očekávat významná redukce obsahu dusičnanů. BRITA si nedala za úkol redukovat dusičnany. Vodárny musí dodržovat limity dusičnanů stanovené odborníky. Voda ze studny má vyšší dusičnanový obsah. Náš domácí vodní filtr nemůže vyřešit tento problém, protože je vytvořen pouze pro vodu z vodáren.

Umí BRITA domácí vodní filtr odstranit měď?

Iontová přeměna pryskyřice v BRITA filtrovací náplni redukuje dočasnou tvrdost a těžké kovy jako měď a olovo.

Olovo

Je jedním z nejdéle používaných materiálů. V některých domech je stále voda rozvedena v olověných trubkách. Ve skutečnosti je možné najít stopy olova v každé pitné vodě, ale pokud máte rozvod vody veden v olověných trubkách, může se stát, že se do vody uvolní kousky olova - obzvlášť, když voda v trubkách delší dobu stojí. Obyatelé takových domů většinou nechají vodu před použitím nějaký čas volně vytékat z kohoutku. Vůči stálému příjmu olova jsou citlivé především děti a těhotné ženy.

Měď

Těžký kov, ale zároveň jde o prvek, který je životně důležitý. Lidské tělo by mělo ve stravě přijímat 1-2mg mědi denně. Příliš mnoho mědi ale našemu tělu škodí. Stále je tedy diskutabilní použití měděných vodovodních rozvodů. Poškození jater u dětí se někdy svádí právě na příliš vysoký obsah mědi v pitné vodě.

Hliník

Často se používá při úpravě pitné vody ve vodárnách. Pokud není z vody důkladně odstraněn, můžeme ho ve vodě z kohoutku nalézt. Vysoký obsah hliníku ve vodě může být pro tělo jedovatý.

Filtry BRITA dokážou obsah olova, mědi i hliníku významně redukovat.

Odstraní vodní filtr BRITA z vody také všechny cenné a životně důležité minerály?

Ne. Vodní filtry BRITA pouze sníží tvrdost pitné vody, která způsobuje hromadění vodního kamene během vaření. Neodstraní z vody všechny minerály, ale naopak všechny prvky důležité pro lidské tělo ve vodě zachovává. Snížením tvrdosti vody se částečně eliminuje pouze kalcium.

Kalcium je zdravé. A vodní filtry BRITA odstraňují tento zdravý a důležitý minerál z vodovodní vody?

Snížená koncentrace kalcia ve filtrované vodě nemá na zdraví významný vliv, protože dostatečné množství kalcia konzumujete v běžných potravinách. Vyvážené stravovací návyky zajistí, aby nebylo nutné používat žádné kalciové doplňky jako náhradu za profiltrované množství.

Co je to tvrdost vody a proč je důležité ji snižovat?

Celková tvrdost vody je složena ze stálé a dočasné tvrdosti. Dočasná tvrdost silně působí na testy jídla a nápojů připravovaných z vody. Je také odpovědná za usazený vodní kámen nalezený v domácích spotřebičích, které ohřívají vodu. Neméně zajímavé je, že mnohým rostlinám a květinám se daří s filtrovanou vodou BRITA filtrem. Dočasná tvrdost je odstraňována hlavně BRITA vodním filtrem.

Co přesně znamená tvrzení, že filtry BRITA změkčí vodu?

Celková tvrdost vody je složena ze stálé a dočasné tvrdosti. BRITA domácí vodní filtr působí na dočasnou tvrdost. Procentuelně je redukce dočasné tvrdosti větší než redukce celkové. Situace může být jasněji vysvětlena na následujícím příkladě. Máte vodu s celkovou tvrdostí 7dH a míra dočasné tvrdosti je 4dH. Jestliže filtr sníží dočasnou tvrdost o 2dH na 2dH, celková tvrdost je také snížena o 2dH na 5dH. Znamená to, že dočasná tvrdost je snížena o 50%, když celková tvrdost byla snížena asi o 29%. Dočasná tvrdost silně působí na testy jídla a nápojů připravovaných z vody (chuť čaje a kávy se opravdu znatelně zlepší). Je také odpovědná za usazený vodní kámen nalezený v domácích přístrojích, které ohřívají vodu. Dočasná tvrdost je odstraňována hlavně BRITA vodním filtrem.

Proč mají čaj, káva a nealkoholické nápoje připravované z filtrované vody lepší chuť?

Voda je velmi dobré rozpouštědlo. S její pomocí odhalujeme aroma kávy, čaje a džusů. Míra dočasné tvrdosti vody je rozhodující pro rozpuštění aromatických látek např. čaje a kávy. S vyšší mírou tvrdosti vody klesá schopnost rozpouštět. S nižším obsahem vodního kamene v pitné vodě je aroma čaje, kávy a džusu odhaleno lépe. Stejně je tomu i u vařeného jídla.

Jaké jsou výhody užívání filtrované vody při vaření?

Rozšířený test vaření s filtrovanou a s nefiltrovanou vodou má ukázat jasné rozdíly ve výsledcích mnohých vařených potravin. S tvrdostí nad 8dH jsou tyto rozdíly, které jsou vidět zvláště v barvě, podobě, chuti, vůni a struktuře, obvzlášť zřejmé. Mnohé potraviny si udrží svou barvu lépe, zůstávají pevnější a zachovávají si svou vůni. Důležitá výhoda: při vaření kapusty a jídel z ryb se ztrácí jejich zápach.

Které domácí spotřebiče mohou být chráněny vodním filtrem proti vodnímu kameni?

Všechny spotřebiče jako kávovar, přístroje na bázi páry, fontánky, atd., které pracují se stáčenou vodou s tvrdostí rozsahu 2 (myšleno 8 dH) a způsobující tvorbu vodního kamene. Tato tvorba vodního kamene může být redukována snížením dočasné tvrdosti.

Je filtrovaná voda vhodná pro kojence a malé děti?

Ano. Filtrovaná voda je vhodná i pro malé děti. Ale vždy je třeba upozornit, že pro přípravu dětských jídel musí být jakákoliv voda převařena. To platí i pro filtrovanou vodu. Náš návod k použití na tuto skutečnost výslovně upozorňuje. Pro kojence je dále nutné hlídat, aby již ve vstupní vodě byl obsah dusičnanů pod příslušným limitem.

Jaká je normální pH hodnota pitné vody?

Perfektní pitná voda dodávaná vodárnami má hodnotu pH mezi 6,5 a 8,5. Toto je kontrolováno vodárnami.

Co pH hodnota znamená?

pH hodnota se pohybuje od 1 do 14 a určuje, jak kyselá či zásaditá je daná látka, jako je voda. pH 7 je neutrální hodnota, pH nižší než 7 znamená, že látka je kyselá. Naopak při vyšší hodnotě je látka zásaditá.

Snižují domácí vodní filtry BRITA hodnotu pH vody?

Během filtrovacího procesu je snížena tvrdost vody. Dále jsou ve velké míře eliminovány ionty těžkých kovů, které se do vody dostanou z rozvodů. Podle vlastností vody se hodnota pH sníží na asi pH 4,5 při použití nové filtrační patrony BRITA. Čím delší je doba používání jedné patrony, tím se zvyšuje i hodnota pH.

Není snížení hodnoty pH při používání filtrované vody BRITA zdraví nebezpečné?

Filtrování s novou patronou BRITA může hodnotu pH vody snížit na asi pH 4,5. Při delším používání stejné patrony již není snižování pH vody tak markantní, až nakonec dosáhneme původního pH vody. Například některé minerály ve vodě mají hodnotu pH 4,5, jelikož obsahují kysličník uhličitý. Celá řada běžných nápojů má hodnotu pH nižší než filtrovaná voda BRITA:

Nápoj pH

Coca Cola

2,3

Grapefruitový džus

3,0

Rajčatová šťáva

4,0

Citronová šťáva

2,5

Co BRITA domácí filtr dělá?

Iontová výměna pryskyřice slouží k redukci dočasné tvrdosti vody a těžkých kovů, jako měď a olovo, způsobené domácí instalací. Přidaný uhlík výrazně redukuje látky, které nepříznivě ovlivňují chuť, jako chlor a jeho sloučeniny. Množení zárodků bakterií je omezeno díky postříbření uhlíku.

Co je obsaženo v BRITA filtrovacích patronách?

Filtrovací materiál v BRITA náplních je směs pryskyřice iontové přeměny a postříbřeného uhlíku, které prošly potravinovými testy.

Z čeho je konvice BRITA vyrobena?

Všechny typy konvic BRITA, prodávané v ČR, jsou plastové (SAN). Jsou tak lehčí a odolnější než konvice skleněné, které se prodávaly v minulosti.

Jak pracují konvice BRITA?

Všechny konvice BRITA pracují na naprosto stejném principu. Do nálevky konvice napustíte vodu z kohoutku (filtrovací konvice BRITA lze použít pouze pro filtraci studené pitné vody). Během pár vteřin voda proteče filtrovací patronou. Pryskyřice iontoměniče sníží tvrdost vody (obsah vodního kamene) a obsah těžkých kovů jako např. mědi a olova, které se mohou vyskytovat ve vodovodním potrubí domácností. Přidaný uhlík eliminuje složky jako chlor a sloučeniny chloru, jenž zhoršují chuť vody. Množení mikroorganismů je zabráněno postříbřením uhlíku. Po přefiltrování se voda velmi dobře hodí k přípravě čaje, kávy, k vaření, dušení a také k zalévání pokojových rostlin.

Liší se funkce jednotlivých konvic BRITA?

Všechny konvice BRITA pracují na naprosto stejném principu. Ke každé konvici je standardně dodáván návod v češtině. Nejdůležitější informace k jednotlivým konvicím získáte po kliknutí na obrázek příslušné konvice.

Co by spotřebitelé měli vědět o každodenním používání domácího vodního filtru BRITA?

Jako u veškerého kuchyňského vybavení je třeba dodržovat určitá základní pravidla:

  • Domácí vodní filtry BRITA nejsou vhodné k získávání pitné vody z nehygienických pitných zdrojů. Měla by být používána pouze čistá, studená voda z vodovodu, upravená vodárnou.

  • Patrony BRITA by se měly vyměňovat v závislosti na vlastnostech (tvrdosti) filtrované vody, přibližně po 100 litrech nebo nejméně jednou měsíčně.

  • Dříve platilo, že filtrovací nádržka by měla obsahovat dostatečné množství vody tak, aby patrona byla vždy v přímém kontaktu s vodou. Společnost BRITA ale provedla technické vylepšení filtrační směsi obsažené ve filtračních patronách a filtr nyní podává optimální výsledky nezávisle na tom, zda je udržován vlhký nebo suchý (resp. vyschlému filtru je opětovným navlhčením možné v krátké době vrátit jeho původní vlastnosti - oficiální vyjádření společnosti BRITA pro filtr Classic). Před tím, než došlo k technickému vylepšení, bylo toto doporučováno kvůli dosažení optimálního výkonu filtru. U nových filtrů (Maxtra) je provedena taková konstrukční úprava, která zajišťuje navlhčení filtru nezávisle na množství vody v konvici. Ani zde tedy není třeba hlídat množství vody v konvici.

  • Vodní filtr by neměl po delší dobu stát v přímém slunečním světle nebo na jiném místě s vyšší teplotou.

  • Děti a osoby se sníženou imunitou organismu smí konzumovat pouze převařenou pitnou vodu. Tyto osoby mohou používat vodu filtrovanou systémem BRITA pouze poté, co byla převařena.

  • Voda je potravina. Nálevka musí být udržována v čistotě jako jiné kuchyňské pomůcky (kávovar nebo nádobí).

  • Při každé výměně patrony vymyjte nálevky horkou vodou (tj. jednou měsíčně).

  • Filtrovaná voda by se neměla nechat stát po delší dobu než dva dny.

Jak poznám, kdy je třeba filtrovací patronu vyměnit?

Filtrovací patrona je určena k přefiltrování 100-150 litrů vody (v závislosti na tvrdosti vody). Toto množství spotřebuje průměrná rodina za jeden měsíc. Konvice BRITA jsou vybaveny indikátorem výměny filtrovací patrony, který je umístěn na víčku konvice. V případě indikátoru Memo se jedná se o pomůcku, která odměřuje dobu používání filtru (nikoli množství vody, které filtrem proteče). Po jednom měsíci Vás indikátor upozorní na nutnost filtrační patronu vyměnit. Přibližně se také můžete řídit podle následující tabulky:

použití výměna

1 nálevka denně

8 týdnů

2 nálevky denně

4 týdny

K dispozici jsou však i další typy indikátorů.

Pokud bych během 4 týdnů nevyužil filtr k přefiltrování 100-150 l, je nutné filtr vyměnit anebo lze dobu užívání přiměřeně prodloužit?

Výrobce doporučuje patronu měnit každý měsíc. Ve svém návodu současně uvádí, že v případě, kdy nepřefiltrujete 100 litrů za první měsíc, můžete patronu používat další měsíc bez jakýchkoliv hygienickych rizik. Pouze účinnost patrony bude snížena. Po dvou měsících by ale patrona měla být vyměněna v každém případě.

Co jsou to indikátory a jak se používají?

Indikátory jsou umístěny na víčku filtrovací konvice a slouží k určení chvíle, kdy je třeba vyměnit filtrovací patronu.

Calendar

Indikátor Calendar

Indikátor Calendar je manuální. Při vložení nové filtrační patrony příslušnými kolečky nastavíte datum, které je o jeden měsíc napřed (oproti aktuálnímu datu). Tak Vás indikátor upozorní, že je to již měsíc od doby, kdy jste patronu měnili.

Memo

Indikátor Memo

Indikátor Memo je digitální. Po vložení nové patrony do konvice jednoduše aktivujete indikátor Memo (návod v češtině je přiložen ke každé konvici). Na displayi se objeví 4 pruhy. Každý týden zmizí jeden pruh. Za jeden měsíc je tedy display prázdný a tím Vás upozorní na to, že je čas filtrovací patronu vyměnit.

Meter

Indikátor Meter

Inteligentní indikátor BRITA Meter je oproti starším typům indikátorů (Memo, Calendar) vybaven měřícími elektrodami. To má za následek mnohem přesnější určení okamžiku, kdy je potřeba vyměnit filtr. Již není odměřován pouze čas používání filtru, ale díky dvěma nerezovým elektrodám, které jsou v indikátoru použity, je snímán také objem přefiltrované vody a tvrdost vstupní vody. V závislosti na změřeném objemu a tvrdosti je vyhodnocována zbývající kapacita filtru.

Displej Meter

Displej lze rozdělit na tři části - symbol filtru s nápisem O.K., symboly kapek a čtyři segmenty (čárky). Nejdůležitější částí jsou, stejně jako u indikátoru Memo, čtyři čárky informující o stavu filtru. Jedna čárka zmizí buď z důvodu vyčerpání 25% časového limitu (1 týden) nebo při poklesu celkové kapacity filtru o 25%, podle toho, co nastane dříve. V případě, že z displeje zmizí poslední čárka, začne blikat nápis "NEW" a zobrazení filtru s nápisem O.K. se změní na symbol prázdného filtru. Takto jste upozorněni na nutnost filtr vyměnit a máte zaručenou vždy optimální kvalitu filtrované vody BRITA. Poslední částí displeje jsou symboly kapek, které jsou aktivní v případě, že filtrem protéká voda. Jde o informaci pro uživatele konvice, že část indikátoru, měřící přefiltrovaný objem, je funkční.

Smart Light

Indikátor Smart Light

Indikátor Smart Light se používá velmi snadno. Jedná se o kontrolku, která svítí jednou ze tří barev: zelená (patrona je v pořádku), žlutá (patronu bude třeba brzy vyměnit), červená (patrona je vyčerpaná, vyměňte ji). Po výměně patrony podržte tlačítko po dobu 5 sekund. LED kontrolka se třikrát rozsvítí a zhasne. Tím je indikátor uveden do počátečního stavu a celý cyklus se opakuje.

Indikátor svítí pouze v momentě, kdy z konvice naléváte vodu. Po většinu času je tedy zhaslý, čímž se významně prodlužuje životnost baterie. Před mytím víčka v myčce jej můžete ze spodu vyjmout pootočením proti směru hodinových ručiček.

Nepoškozují domácí filtry BRITA životní prostředí?

Společnost BRITA se soustředí na otázky ochrany životního prostředí. V rámci naší snahy jsme byli jednou z prvních společností svého odvětví, která uvedla recyklační program pro vypotřebované filtrační patrony. Od roku 1992 je možno použité patrony vracet distributorům.

Ti je pak zasílají zpět společnosti BRITA k recyklaci. Nejdříve je umělohmotný obal oddělen od vnitřní náplně (roztavená umělá hmota je opětovně průmyslově využita). Složky náplně filtrační patrony (uhlík a pryskyřice iontoměniče) jsou od sebe odděleny. Pryskyřice iontoměniče je recyklována společností BRITA a uhlík je reaktivován dodavatelem a opětovně použit např. pro úpravu odpadních vod. To znamená, že filtry BRITA jsou plně recyklovatelné. V tomto ohledu patří BRITA zcela určitě mezi vedoucí společnosti. Tento postup je běžný v Německu.

Oddělení filtrovací náplně od plastového pouzdra

V ČR jsme až do roku 2010 postupovali tak, že jsme umělohmotný obal oddělili od vnitřní náplně a odevzdali jej k recyklaci. Složky náplně filtrační patrony (uhlík a pryskyřice iontoměniče) nebyly dále zpracovány. Od srpna roku 2010 je v běhu tzv. recyklační program, v jehož rámci máte možnost filtry vrátit a získat bonus. Filtry jsou předány výrobci a plně recyklovány.

Jak mohu použité filtrační patrony vrátit zpět k recyklaci?

Veškeré informace k vracení filtrů jsou popsány na zvláštní stránce.