Jak používat filtrační konvici

I. Blahopřejeme k vaší nové konvici s vodním filtrem Brita s filtrací Maxtra+ Universal!

Děkujeme, že jste si vybrali kvalitu Brita pro čistější vodu svěží chuti, filtrovanou pomocí technologie Brita.

Maxtra+ Universal je klíčem k čistější vodě svěží chuti, filtrované pomocí technologie Brita

Inovativní MicroFlow Technology společnosti Brita zajišťuje mnohem účinnější filtraci vody:

  • Nové menší uhlíkové mikroperličky Micro Carbon Pearls jsou vyrobeny z přírodního uhlíku pocházejícího ze skořápek kokosových ořechů. Díky technologii MicroFlow Technology společnosti Brita miliony pórů v uhlíkových mikroperličkách filtru efektivně adsorbují a blokují látky, které negativně ovlivňují chuť a vůni, například chlór.

  • Ionexové perličky zajišťují účinné a prokázané snížení množství vodního kamene pro spolehlivou ochranu domácích spotřebičů.

  • Trvalá absorpce kovů, například olova a mědi, které se mohou dostat do vaší vody z domácí instalace.

Pro čistější vodu svěží chuti v teplých i studených nápojích i na vaření.

Nečistoty nebo jiné látky, které jsou tímto systémem pro úpravu vody odstraňovány nebo redukovány, nejsou ve vaší vodě nutně přítomny.

Maxtra+ Universal FlowControl: dokonalá filtrace

Nejlepších výsledků dosáhnete pomocí zařízení Maxtra+ Universal FlowControl kontrolujícího přesný čas filtrace, což optimalizuje kombinaci patrony Maxtra+ Universal a nálevku vodního filtru Brita.

Životnost patrony Maxtra+ Universal

Životnost patrony Maxtra+ Universal závisí na místní kvalitě vody (např. na tvrdosti vody).

Patrona Maxtra+ Universal přefiltruje až 100 litrů v oblastech s tvrdou vodou (založeno primárně na uhličitanové tvrdosti 12° až 14,5° německé tvrdosti).

Pro zajištění optimálního výkonu je třeba patronu Maxtra+ Universal měnit každé čtyři týdny. Konvice s vodním filtrem Brita je vybavena indikátorem výměny patrony, který vám připomene její další výměnu.

Více než 50 let zkušeností je zárukou kvality

Společnost Brita více než 50 let stojí za neustálou inovací a nejvyšší kvalitou ve vývoji řešení vodních filtrů. Při plnění požadavků na vysokou kvalitu dochází ve společnosti Brita k přísným interním a externím kontrolám. Nezávislá a renomovaná společnost TÜV SÜD pravidelně kontroluje stálou kvalitu domácích vodních filtrů a patron. Společnost TÜV SÜD certifikuje kvalitu vodních filtrů BRITA a patron Maxtra+ Universal podle potravinářských norem německé a evropské legislativy.

100% spokojenost: záruka Brita

Společnost Brita je přesvědčena, že tento výrobek Brita uspokojí vaše požadavky na kvalitu a funkčnost. Pokud se svým výrobkem Brita nejste zcela spokojeni, společnost Brita vám zaručuje vrácení peněz do 30 dní od data nákupu. Zašlete vodní filtr spoelečně s potvrzením, důvodem k vrácení, svým celým jménem, telefonním číslem a bankovními údaji na adresu svého místního zákaznického servisu Brita, který je uveden na zadní straně.

II. Kvalita úplně od začátku

Abyste s vodním filtrem Brita dosáhli co nejlepších výsledků, dodržujte pečlivě následující pokyny.

1. Pokyny pro čištění nového vodního filtru Brita před prvním použitím a před každou výměnou patrony

Nálevka a konvice

Vhodné k mytí v myčce na nádobí (max. 50°C).

Pokud došlo ke styku vodního filtru Brita s potravinami, které mohou způsobit obarvování (např. tomatový kečup, hořčice), vyčistěte vodní filtr Brita. Možnému obarvování se můžete vyhnout, pokus nebudete vodní filtr Brita mýt v myčce na nádobí společně s porcelánovým nádobím zašpiněným těmito potravinami.

Džbánky fill&enjoy Fun čistěte pouze ručně a studenou nebo vlažnou vodou.

Víko se světlem Brita Smart Light (obr. A1)

Vyjmutí indikátoru Smart Light

Před umýváním víka v myčce na nádobí prosím vyjměte světlo Brita Smart Light z víka jeho otočením proti směru hodinových ručiček (viz. obr. A1).

Vložení indikátoru Smart Light

Vyjmuté světlo Brita Smart Light nelze mýt v myčce na nádobí. Po vyjmutí umyjte světlo Brita Smart Light v ruce pomocí měkkého navlhčeného hadříku. Po umytí víka jednoduše vložte světlo zpět do víka otáčením ve směru hodinových ručiček až nadoraz (viz. obr. A2).

Víko s počítadlem Brita Meter (obr. B)

Vyjmutí indikátoru Brita Meter z víčka

Před mytím v myčce na nádobí z víka vyjměte počítadlo Brita Meter. Stiskněte dva jazýčky na každé straně počítadla Brita Meter, nakloňte počítadlo Brita Meter dozadu směrem ke krytu rukojeti a úplně jej vyjměte. Vyjmuté počítadlo Brita Meter nelze mýt v myčce na nádobí. Umyjte vyjmuté počítadlo Brita Meter ručně.

Víko s nevyjímatelným indikátorem Brita Memo (obr. S) nebo kalendářem Brita Calendar (obr. T)

Indikátor Memo Indikátor Calendar

Víko nelze mýt v myčce na nádobí. Umyjte je ručně.

Vodní filtr Brita s dávkovačem s kohoutkem (obr. C)

Čištění Brita Optimax

Pusťte skrz dávkovač s kohoutkem teplou vodu a uvnitř jej utřete například bavlněným tampónem. Kohoutek lze snadno rozebrat odšroubováním uzávěru umístěného pod páčkou a poté dávkovač a součásti vyčistit.

note Používejte jemné domácí prostředky, nikoliv abrazivní. Vodní kámen z víka, počítadla Brita Meter a světla Smart Light odstraníte pomocí běžných domácích prostředků s obsahem kyseliny citronové.

2. Příprava patrony Maxtra+ Universal (obr. D)

Příprava filtru Maxtra+

Čistou konvici naplňte sstudenou vodou. Sejměte z patrony Maxtra+ Universal ochranný obal (Poznámka: Nová patrona Maxtra+ Universal může být vlhká z důvodu ošetření párou). Patronu Maxtra+ Universal ponořte do studené vody a jemným zatřesením z ní odtraňte všechny vzduchové bubliny. Vyjměte patronu Maxtra+ Universal a vylijte použitou vodu.

3. Vložení patrony Maxtra+ Universal (obr. E)

Vložení filtru Maxtra+ do konvice

Vložte do konvice nálevku. Patronu Maxtra+ Universal vložte do dutiny nálevky a zatlačte ji směrem dolů, dokud pevně nezapadne na místo.

4. Naplnění konvice s vodním filtrem Brita

Způsob plnění závisí na funkcích ve víku modelu vodního filtru Brita. Voda v nálevce se automaticky filtruje a protéká do konvice.

Varianty víka

Vodní filtr Brita vybavený průtočným víkem s automatickým mechanizmem

Je-li vodní filtr Brita vybaven počítadlem Brita Meter, otočte víko na zadní stranu a vložte do něj počítadlo Brita Meter. Umístěte háček pod tlačítkem "START" do montážního přípravku ve víku. Počítadlo Brita Meter nakloňte dopředu, dokud pevně "nezacvakne" na místo (viz. obr. F). Víko zachyťte do montážních přípravků v konvici a zatlačte je dolů směrem k rukojeti (viz. obr. G).

Vložení indikátoru Brita Meter do víčka Využití zoubků na víčku u modelů Elemaris

Vodní filtr Brita naplňte studenou vodou přímoz kohoutku. Proud vody z kohoutku aktivuje průtočné víko s automatickým mechanizmem. Průtočné víko se automaticky zavře, jakmile je dosaženo maximální úrovně naplnění (viz. obr. H).

Plnění konvice s průtočným víkem

Vodní filtr Brita s odklopným víkem (obr. I)

Plnění konvice s odklopným víkem

Opatrně zatlačte víko na konvici, dokud nedosedne na místo. Otevřete odklopné víko a umístěte otvor pod kohoutek. Vodní filtr Brita naplňte studenou vodou přímo z kohoutku.

Vodní filtr Brita bez průtočného otvoru (obr. J)

Plnění konvice bez průtočného otvoru

Sejměte víko a naplňte nálevku studenou vodou z kohoutku. Zatlačte víko na konvici, dokud nedosedne na místo.

5. Aktivování patrony Maxtra+ Universal (obr. K)

Aktivování filtru Maxtra+

Patronu Maxtra+ Universal je nutné aktivovat prvními dvěma náplněmi. První dvě náplně vylijte nebo použijte k zalití rostlin.

Po třetím naplnění je patrona Maxtra+ Universal připravena k použití - zajistí vám čistější vodu svěží chuti, filtrovanou pomocí technologie Brita.

Pokud se uvolňují uhlíkové částice, vypláchněte nálevku a znovu vložte patronu. Podrobné informace o částicích naleznete v odstavci Přírodní stopy v části "Důležitá upozornění".

6. Nastavení indikátoru výměny patrony

Indikátor výměny patrony Brita vás upozorní, kdy je potřeba vyměnit patronu Maxtra+ Universal. Indikátor je umístěn ve víku vodního filtru Brita. Společnost Brita doporučuje pro zajištění optimálního výkonu filtrace měnit patronu Maxtra+ Universal nejméně každé čtyři týdny.

Varianty víka

Vodní filtr Brita se světlem Brita Smart Light (obr. L)

Konvice s indikátorem Smart Light

Světlo Brita Smart Light je zárukou, že si vždy vychutnáte čistější vodu svěží chuti, filtrovanou pomocí technologie Brita. Bylo exkluzivně vyvinuto pro novou generaci konvic s vodním filtrem Brita pomocí té nejmodernější technologie. Sleduje výkon filtrace a intuitivně indikuje, kdy je potřeba vyměnit patronu pro zajištění optimálního výkonu filtrace. Pomocí inteligentního senzoru měří nejen dobu od poslední výměny patrony, ale bere v úvahu rovněž použité množství.

Před prvním použitím a po každé výměně patrony Maxtra+ Universal stiskněte LED tlačítko RESET a držte je stisknuté po dobu přibližně 5 sekund (viz. obr. M), dokud se LED kontrolka třikrát nerozsvítí a opět nezhasne (viz. obr. N). Váš vodní filtr je nyní připraven k použití.

Stisk indikátoru Smart Light Odpověď indikátoru Smart Light

Během každého použití vodního filtru vám světlo Brita Smart Light prostřednictvím různých barev naznačí, zda je čas na výměnu patrony.

Zelené světlo: Výkon filtrace patrony Brita Maxtra+ Universal je optimální.

Žluté světlo: blíží se čas výměny patrony. Pokud nemáte náhradní patronu k dispozici, opatřete si ji.

Červené světlo: vyměňte prosím patronu.

Čas na výměnu nastane buď po uplynutí čtyř týdnů nebo použití 100 l filtrované vody za předpokladu běžného toku nalévání.

Stav výkonu filtrace můžete kdykoliv ověřit. Jednoduše prstem zmáčkněte na světlo Brita Smart Light a uvidíte aktuální stav filtru (viz. obr. M a N).

Vodní filtr Brita vybavený počítadlem Brita Meter (obr. O)

Filtr s indikátorem Meter

Vychutnejte si vždy ještě čistější a svěžejší chuť vody filtrované pomocí technologie Brita díky inteligentnímu počítadlu Brita Meter vyvinutému exkluzivně pro technologii Maxtra+ Universal. Počítadlo Brita Meter sleduje výkon filtrace a ukazuje životnost patrony. Měření třemi způsoby zohledňuje množství přefiltrované vody, kvalitu vody (tvrdost) a čas.

Po aktivaci patrony Maxtra+ Universal sejměte z displeje měřidla Brita Meter ochrannou fólii, stiskněte tlačítko "START" a držte je stisknuté po dobu přibližně šesti vteřin, dokud se na displeji nezobrazí všechny čtyři čárky. Uvolněte tlačítko, jakmile displej začne blikat (viz. obr. P).

Start indikátoru Meter

Dokud je na displeji zobrazen nápis "O.K.", patrona Maxtra+ Universal podává při filtraci optimální výkon.

Procenta na displeji signalizují zbývající kapacitu patrony Maxtra+ Universal. Kapky vody, které periodicky blikají od horní do dolní části, signalizují aktivní proces filtrace.

Potřeba výměny filtru na indikátoru Meter

Pokud bliká symbol prázdné patrony "NEW" (Nové), měli byste patronu Maxtra+ Universal vyměnit (viz. obr. Q).

Vodní filtr Brita vybavený indikátorem Memo (obr. R a S)

Start indikátoru Memo Potřeba výměny patrony na indikátoru Memo

Indikátor Brita Memo připomíná nutnost vyměnit patronu Maxtra+ Universal každé čtyři týdny. Po aktivaci patrony Maxtra+ Universal sejměte z displeje indikátoru Memo ochrannou fólii a stiskněte tlačítko "START", dokud se na displeji nezobrazí všechy čtyři čárky a dvakrát nebliknou. Malá blikající tečka v pravém dolním roku displeje signalizuje, že indikátor Brita Memo je v provozu. Každá čárka odpovídá životnosti přibližně jednoho týdne. Doporučená životnost patrony Maxtra+ Universal o délce čtyř týdnů odpovídá čtyřem čárkám nebo 100%. Po uplynutí každého týdne se přestane zobrazovat jedna čárka. Tímto způsobem se zobrazuje zbývající životnost patrony Maxtra+ Universal. Jakmile se nezobrazuje žádná čárka a na displeji začne blikat šipka, patronu Maxtra+ Universal vyměňte.

Vodní filtr Brita vybavený kalendářem Calendar (obr. T)

Nastavení indikátoru Calendar

Kalendář Brita Calendar připomíná datum příští výměny. Po aktivaci patrony Maxtra+ Universal nastavte v kalendáři Brita Calendar datum příští výěny. Levé kolečko zobrazuje den v měsíci, pravé kolečko zobrazuje měsíc. Otočte oběma kolečky doleva nebo doprava a nastavte datum příští výměny patrony Maxtra+ Universal. Z důvodu nedostatku místa není možné v levém kolečku vybrat všechny dny od 1 do 31. Jednoduše nastavte následující číslo.

7. Výměna patrony Maxtra+ Universal (obr. U)

Vyjmutí filtru Maxtra+ z konvice

Vytáhněte patronu Maxtra+ Universal ven. Postupujte podle pokynů uvedených v části Kvalita úplně od začátku od kroku 1 do kroku 6.

III. Důležitá upozornění

Nevystavujte vodní filtr Brita slunečnímu záření. Udržuujte jej mimo dosah zdrojů tepla, např. sporáku nebo kávovaru. Vodní filtr Brita skaldujte na temném, chladném místě.

Voda filtrovaná pomocí technologie Brita je určena pouze pro spotřebu lidmi. Jedná se o potravinu podléhající zkáze, a proto ji doporučujeme zkonzumovat během jednoho dne.

Vždy mějte připravenou novou patronu Maxtra+ Universal pro výměnu. Společnost Brita doporučuje skladovat patrony Maxtra+ Universal v původním obalu v chladu a suchu.

Po delším používání vodního filtru Brita můžete na víku a průtočném víku s automatickým mechanizmem pozorovat usazování vodního kamene. Je to důsledkem toho, že tyto části vždy přichází do styku s nefiltrovanou vodou. Tato voda je tvrdá, protože obsahuje rozpuštěné uhličitany (vodní kámen). Společnost Brita doporučuje pravidelně čistit víko, světlo Brita Smart Light, počítadlo Brita Meter a průtočné víko s automatickým mechanizmem a odstraňovat z nich vodní kámen pomocí běžných domácích prostředků a obsahem kyseliny citronové.

V případě, že vám světlo Brita Smart Light upadne, zkontrolujte, zda není poškozené. V případě viditelných poškození je vyměňte. Při likvidaci postupujte podle platných ustanovení a předpisů. Uchovávejte světlo Brita Smart Light mimo dosah dětí (riziko spolknutí).

Pokud nebudete vodní filtr Brita delší dobu používat (např. při odjezdu na dovolenou), společnost Brita doporučuje vyjmout patronu Maxtra+ Universal, vylít z filtru všechnu zbylou vodu a patronu Maxtra+ Universal znovu volně vložit. Před opětovným použitím vodního filtru Brita vyjměte patronu Maxtra+ Universal, vyčistěte vodní filtr a opakujte kroky 3 až 5 z části "Kvalita úplně od začátku". Zvláštní pozornost věnujte indikátoru výměny patrony Brita.

Pokud u vodního filtru Brita s dávkovačem s kohoutkem zaznamenáte jakékoli prosakování vody mezi kohoutkem a nádrží, jednoduše utáhněte šestihrannou matici uvnitř nádrže.

Optimální výkon

Filtrujte pouze studenou vodu z kohoutku.

V případě potřeby: nejdříve filtrujte, poté vařte

Vodní filtry Brita jsou určeny pouze pro použití s upravenou vodou z obecního vodovodu (poznámka: tato voda se neustále kontroluje v souladu s místními předpisy a je pitná) nebo s vodou ze soukromých zdrojů, která byla testována a označena jako pitná.

Pokud příslušné úřady vydají pokyn, že je třeba vodu z vodovodu převařovat, je třeba převařovat i vodu filtrovanou systémem Brita. Po skončení platnosti pokynu převařování vody je třeba vyčistit celý vodní systém Brita a vložit do něj novou patronu Maxtra+ Universal.

Pro některé skupiny obyvatelstva (např. osoby s postižením imunitního systému nebo kojence) se obecně doporučuje převařovat vodu z vodovodu. Totéž platí i pro vodu filtrovanou pomocí technologie Brita. Bez ohledu na použitou vodu se doporučuje pro převařování vody používat nádobí z nerezové oceli nebo konvice se skrytými prvky. Zejména osoby citlivé na nikl by měly používat nádobí z nerezové oceli nebo konvice se skrytými prvky.

Základní hygiena

Z hygienických důvodů je obsah patrony Maxtra+ Universal postříbřený. Může dojít k průniku nepatrného množství stříbra do vody. Únik stříbra nepřekračuje množství přípustné podle směrnic Světové zdravotnické organizace (WHO).

Jste citliví na draslík?

Při filtrování může dojít k mírnému zvýšení obsahu draslíku. Obsah draslíku v litru vody filtrované pomocí technologie Brita je však menšší než například v jablku. Pokud trpíte ledvinovou chorobou nebo dodržujete dietu se sníženým obsahem draslíku, doporučujeme konzultovat použití vodního filtru Brita s vaším lékařem.

Přírodní stopy

Stejně jako u jiných přírodních produktů podléhá pevnost uhlíkových mikroperliček Brita Micro Carbon Pearls přírodním změnám. Důsledkem může být mírné obrušování malých uhlíkových částic do filtrované vody patrných jako černé kousky. Tyto částice nemají žádný negativní vliv na zdraví. V případě spolknutí nepoškozují lidské tělo. Pokud spatříte uhlíkové částice, společnost Brita doporučuje patronu několikrát vypláchnout nebo ji vyplachovat tak dlouho, dokud černé kousky nezmizí.

Správná likvidace světla Brita Smart Light, počitadla Brita Meter a indikátoru Brita Memo

Životnost světla Brita Smart Light, počitadla Brita Meter a indikátoru Brita Memo je přibližně pět let. Po skončení jejich životnosti pamatujte na to, že tato zařízení je třeba zlikvidovat v souladu se všemi platnými předpisy a nařízeními.

Vyčerpané světlo Brita Smart Light lze vyjmout z víka otáčením proti směru hodinových ručiček (viz. obr. A1).

Vyčerpané počitadlo Brita Meter lze demontovat podle kroku 1 uvedeného v části Kvalita úplně od začátku.

Vyčerpaný indikátor Brita Memo lze demontovat nasazením šroubováku do vybrání vedle indikátoru a jeho vytlačením. Indikátor Brita Memo je možné vyjmout, pouze pokud má být provedena jeho likvidace.

Výjimky odpovědnosti

Společnost Brita nepřijímá odpovědnost v případě, že se nedržíte daného návodu k použití.